top of page
Image IMW.jpg

יום רביעי 9.12

שולחנות עגולים

18:00 - 18:45

לצאת מהזום במדעים

אביבה בריינר | מכון ויצמן, יעל שורץ

מיועד בעיקר למורי מדעים בחטיבת הביניים: איך לעבור ללמידה חקרנית ופעילה גם בלמידה מרחוק.

MakeLab - מרחב פעילות קהילתית רב גילית

MakeLab | אורלי שגב

כיצד בונים קהילה רב גילית המבוססת על רוח המייקריות, תוך שילוב אינדיבידואלים ותיקים וצעירים יחד? כיצד משלבים ידע ונסיון עם חדשנות טכנולוגית בעבודה בין-דורית על פרוייקטים בתוך הקהילה? מיועד לאנשי חינוך ולהורים.

פדגוגיה מקדמת STEM

ג'וינט אשלים ומשרד החינוך | אפרת גרינר, לימור בן שטרית חיימי

למידה מייקרית לא צריכה להתקיים רק בשעות תוספתיות, בחוגי העשרה או אחר הצהריים. היא יכולה להשתלב באופן טבעי ואינטגרלי במערכת הלימוד וכחלק משגרת ההוראה של המורה. במפגש נדון בפדגוגיה החדשנית שפותחה באגף לחינוך יסודי והאגף למדעים.

תכנית המקפצה

עידן טכנולוגי

העצמת תלמידי קצה באמצעות מייק. מיועד לאנשי חינוך.

הון מדעי

ג'וינט אשלים, משרד החינוך | עדי מרום

כשמדעים ומשמעות נפגשים - גישת ההון המדעי כמצפן להוראת המדעים משמעותית ורלוונטית לחיי התלמיד, והאופן בו למידה מייקרית עוזרת בצבירת הון מדעי.

ארגז כלים לפיתוח פעילויות STEM מקדמות הוגנות

מוזיאון המדע בירושלים | אתי אורון וחגית טישלר

שיתוף היבטים שונים של הוגנות בפעילות של גופי חינוך בלתי פורמליים, תוך ההתייחסות להתמודדות בעתות משבר. נציג את ארגז הכלים שפותח בפרויקט sySTEM 2020 ונחשוב יחד כיצד ניתן להפיץ את העקרונות שנוסחו בו על מנת לקדם את ההוגנות.

bottom of page