top of page
Image IMW.jpg

יום רביעי 9.12

סדנאות למורים

19:15 - 20:00

חדר בריחה מתמטי בתלת מימד

3DPrint-ED, קרן אלון לחינוך, לאורה לוין

התנסות חווייתית בחדר בריחה וירטואלי בתלת מימד: פיתוח חשיבה מתמטית ותפיסה מרחבית בעזרת מידול בתלת מימד. מיועד למורי כיתות ד'-י"ב.

התנ"ך כמפרט טכני

עידן טכנולוגי

לימוד תנ"ך באמצעות מייק. הסדנה מיועדת למורים מכל התחומים שמחפשים השראה ודוגמה ללמידה התנסותית.

חשיבה עצובית ומייקרס - המענה לפדגוגיה המתאימה?

ד"ר אמיר ברנע המרכז הטכנולוגי מדעי פארק קרסו למדע

שאלת מהי הפדגוגיה המתאימה לתהליכי ההתנסות והלמידה שחווים המשתתפים המייקרים הינה סוגיה בדיון. הצעתי לבחון את תהליך החשיבה העיצובית כאפשרות העונה על היבטים שונים בתהליך המייקרי. בשיחה נזכיר בקצרה את שלבי ואופי החשיבה העיצובית ומהם המדדים שעל פיהם ראוי לבחון פדגוגיה זו.

bottom of page