top of page

מה בתוכנית

For English Click here

התכנסות ורישום

פתיחה

פרופ' פאולו בליקשטיין

פרופ' מרינה ברס

ד״ר דפנה קופלמן רובין

הפסקת קפה

שיח מהשטח

מעגלי פיתוח והתנסות

ארוחת ערב קלה

סיום וסיכום

14:30 - 15:00

15:00 - 15:10

15:10 - 16:00

16:00 - 16:45

16:50 - 17:30

17:30 - 17:45

17:45 - 18:40

18:45 - 20:15

19:00

20:15

bottom of page